Jeg er meget optaget af, hvordan vores psykiske tilstande er forbundet med vores krop, nervesystemer og biokemi (dvs. neurotransmitterstoffer, hormoner og organer).

Jeg arbejder ikke ud fra én specifik metode, men tilpasser det, jeg byder ind med, til netop det menneske, jeg er til stede sammen med. Jeg har dyb respekt for menneskers forskelligheder og for, at både det gode liv og den rette hjælp, tager sig forskelligt ud, alt efter hvem vi er.  

Min tilgang og mit udgangspunkt er dog fast: Jeg har et holistisk perspektiv på de problemer og vanskeligheder, vi kan slås med i livet. Jeg medtænker altid kroppen og regulering af nervesystemet og tilbyder input og øvelser til dette, hvis det ønskes. Jeg tror ikke, at al menneskelig lidelse kan fjernes. Det er et grundvilkår, at livet også er svært. Ikke alt kan (eller skal) tales væk. Til gengæld kan kontakt og nærvær være meningsfuldt og lindrende, hvis man befinder sig dér og jeg er god til at skabe et trygt rum med plads til netop dét.